VI-APPEN LANSERES VINTEREN 2019

Tanken er at VI-appen skal utvikles til å være et nyttig hverdagsverktøy for par hvor nyttige spørsmål, korte tips, par-tester og oppgaver setter fokus på parforholdet i en travel hverdag. Gjennom appen kan alle få inspirasjon og kunnskap om samlivet, når som helst, hvor som helst, og benyttes av en person av gangen, eller av paret sammen. 

partesten-sporsmal.jpg

SETT FOKUS PÅ PARFORHOLDET DITT!

HVA ER VI-APPEN?

Foreningen Familieskolen, Frode Thuen og Rachel Elgen jobber med utviklingen av VI-appen, som skal støtte opp om det gode samliv og skal være et lavterskeltilbud for par til bruk i det daglige. Vårt mål er utvikle en nasjonal kjent tjeneste.

Hvorfor? Vi tror at mange av oss jevnlig trenger oppmuntring og tips for å styrke par-relasjonen i hverdagen. Mennesker i dagens samfunn er travle og trenger effektive og enkle verktøy for inspirasjon og støtte.

MENNESKENE BAK VI-APPEN

Frode Thuen  Professor i psykologi, parterapeut, foredragsholder og forfatter.

Frode Thuen
Professor i psykologi, parterapeut, foredragsholder og forfatter.

Catrin Sagen  Psykolog og parterapeut

Catrin Sagen
Psykolog og parterapeut

Irene Elgen  Professor, barne og ungdomspsykiater. 25 år erfaring utvikling av parkurs. .

Irene Elgen
Professor, barne og ungdomspsykiater. 25 år erfaring utvikling av parkurs. .

Rachel Elgen  Gründer og prosjektleder

Rachel Elgen
Gründer og prosjektleder

Øystein Elgen  Spesialist i voksenpsykiatri og har utdanning i klinisk arbeid med par.

Øystein Elgen
Spesialist i voksenpsykiatri og har utdanning i klinisk arbeid med par.

Kristian Elgen  Gründer

Kristian Elgen
Gründer